ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ γεύσης και δροσιάς τη στιγμή που το επιθυμείς !

Οι αυτόματοι πωλητές ROBOT μπορούν και προσφέρουν:

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Καφέ φίλτρου

από φρεσκοαλεμένους κόκκους καφέ με ΠΑΓΑΚΙΑ !