Εδώ, ο ποιοτικός καφές
βρίσκεται στα καλύτερά του.

Γεύση, ένταση, άρωμα !

Οι κόκκοι αλέθονται
στον αυτόματο πωλητή
τη στιγμή
της επιλογής του καφέ.

Φίλτρου,
Εσπρέσσο,
Καπουτσίνο,
όπως πραγματικά
πρέπει να προσφέρονται.