Συσκευές Horeca (Hotel/Restaurant/Cafe)

MINI.bar.1.T.T.

BOXER.5 έκδοση με 5 είδη αναψυκτικών-νερoύ

MINI.bar.2.T.T.

BOXER.5 έκδοση με 5 είδη αναψυκτικών-νερoύ

MINI.bar.4.T.T.

Στιγμιαία ροφήματα & ελληνικός καφές

Μini.bar.3.b2c.T.T.

Στιγμιαία ροφήματα & ελληνικός καφές

TRADITIONAL.mini

BOXER.5 έκδοση με 5 είδη αναψυκτικών-νερoύ

POST.MIX

Συσκευή αραίωσης και διανομής 2 ή 3 χυμών Ο χυμός αραιώνεται, ανάλογα με τη ρύθμιση και προσφέρεται σε ποτήρι ή [...]